"Μικρά κ' Περίεργα"

Διδακτορικό στη Βουλγαρία!

Ένα φαινόμενο που προβληματίζει καταγράφεται ολοένα και με μεγαλύτερη ένταση. Αυξάνεται ολοένα και περισσότερο ο αριθμός των φοιτητών από την Ελλάδα που επιλέγουν για μεταπτυχιακά και διδακτορικά τη γειτονική Βουλγαρία.

Αιτία; Το χαμηλό κόστος, το γεγονός ότι η Βουλγαρία αποτελεί χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η κοντινή της απόσταση από περιοχές της Βόρειας Ελλάδας...

Οι διδακτορικοί φοιτητές από την Ελλάδα αποτελούν τη μεγαλύτερη ομάδα ξένων φοιτητών με ποσοστό 19,7% επί του συνόλου των ξένων διδακτορικών φοιτητών της Βουλγαρίας. Ακολουθούν οι Τούρκοι με ποσοστό 19,4%.

Γενικά οι φοιτητές από την Ελλάδα (προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί, διδάκτορες) αποτελούν τη δεύτερη μεγαλύτερη ομάδα φοιτητών για τη Βουλγαρία με ποσοστό 25,6% επί των ξένων φοιτητών, ενώ στην πρώτη θέση βρίσκεται η Τουρκία με ποσοστό 28,4%.

Οι Έλληνες φοιτητές έχουν αυξηθεί κατακόρυφα τα τελευταία χρόνια: Από 1.300 που ήταν το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 έχουν φτάσει τους 2.900 το 2014-2015.

ΕΣΤ

Σχόλια