"Μικρά κ' Περίεργα"

Ακριβές μηνύσεις

Το Β' Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας έκρινε συνταγματική και νόμιμη την αύξηση από 10 σε 100 ευρώ του παραβόλου που επισυνάπτεται με την κατάθεση των μηνύσεων.

Όποιος μπορεί να πληρώνει, μπορεί και να μηνύει, λοιπόν...

ΕΣΤ

Σχόλια