"Μικρά κ' Περίεργα"

Αναζήτηση ερμηνείας

Ήθελα να μάθω ποιος είναι ο ρόλος της Αριστερής Πλατφόρμας. Από τη μια ο  κ. Λαφαζάνης επικαλείται πως είναι περήφανος για το ΌΧΙ στη συμφωνία  και από την άλλη δηλώνει την απερίφραστη στήριξη του στην Κυβέρνηση. Έτσι, κάπως, δημιουργείται ένας δημόσιος λόγος που χαλιναγωγεί, δεν επιχειρηματολογεί και αντιφάσκει! Ή έννοια της ορθολογικότητας κάπου αιωρείται……

Ν.Κ.

Σχόλια