"Μικρά κ' Περίεργα"

Η ιστορία της "Παναγίας του Χάνδακα"

Περνώντας από την εκκλησία του Αγίου Τίτου, αλήθεια πόσοι Ηρακλειώτες κοιτούν προσεκτικά αυτήν την εικόνα; Ελάχιστοι, είμαστε σίγουροι. Και ακόμα λιγότεροι γνωρίζουν την ιστορία της.

Είναι το πιστό αντίγραφο της Παναγίας Μεσοπαντίτισσας, της εικόνας που πήρε ο Μοροζίνι από τον Άγιο Τίτο το 1669, με την πτώση της πόλης στα χέρια των Τούρκων, και τη μετέφερε στη Βενετία. Πόσες φορές δεν έχουμε πει ότι το Ηράκλειο θα έπρεπε να ζητήσει έστω και ως δάνειο την πρωτότυπη εικόνα έστω και για μερικές μέρες; Και πόσοι αλήθεια ανταποκρίθηκαν;

Μόνο εκείνοι που ενδιαφέρονται για την ιστορία του τόπου. Και αυτοί που βεβαίως τη γνωρίζουν. Κρίμα..!

Σ.Μ.

Σχόλια