"Μικρά κ' Περίεργα"

Αν αυτό δεν είναι αδικία, τότε τι είναι;

Το τι γκρίνια υπήρχε και σήμερα στις τράπεζες μεταξύ των συνταξιούχων δε λέγεται. Καθώς με το καθεστώς που επικρατεί, οι συνταξιούχοι αναγκαστικά έχουν μοιραστεί σε δύο κατηγορίες.

Οι μεν να παίρνουν με τη χρεωστική τους 60 ευρώ κάθε μέρα και οι δε, δίχως χρεωστική, να αρκούνται απλά και μόνο στη δεύτερη δόση των 120 ευρώ.

Οπότε ο παππούς, ο άνετος, που στηνόταν στα  ATM, την άκουγε από τον έτερο παππού που περνούσε με αγωνία το κατώφλι της τράπεζας για να πάρει τα πολυπόθητα 120 ευρώ.

Και εδώ που τα λέμε το κράτος, θέλοντας και μη τους έχει χωρίσει σε συνταξιούχους δύο ταχυτήτων και αυτό γιατί ακόμη και με απλούς υπολογισμούς, ο ένας από την ημέρα έναρξης της τραπεζικής αργίας έχει λάβει 720 ευρώ και ο άλλος μόλις 240.

Αν αυτό δεν είναι αδικία, τότε τι είναι;

Β.ΜΠ.

Σχόλια