"Μικρά κ' Περίεργα"

Αναγκαία διευκρίνηση

Αν το κράτος δεν είναι κράτος πρόνοιας, δεν έχει λόγο ύπαρξης. Τα κράτη δημιουργήθηκαν, για να παρέχουν δικαιοσύνη, ασφάλεια, υγεία, παιδεία και εργασία στους κατοίκους τους. Αν δεν τα παρέχουν αυτά, ποιος ο λόγος να υπάρχουν τα κράτη;

Γ.Σ.

Σχόλια