"Μικρά κ' Περίεργα"

Μεταγραφές δυσκολότερες από ποτέ...

Πάντα το μηχανογραφικό απαιτεί στη συμπλήρωσή του μεγάλη προσοχή. Φέτος, όμως, ένα παραπάνω, καθώς αυστηροποιούνται οι διαδικασίες των μετεγγραφών από σχολή σε σχολή.

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας που βρίσκεται στο στάδιο της δημόσιας διαβούλευσης, οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν μοριοδότηση με βάση οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια.

Ας μην υπολογίζουμε, λοιπόν, ότι και λάθος να κάνουμε στη σχολή εισαγωγής, αυτό με μια μεταγραφή θα μπορεί να διορθωθεί. Από του χρόνου οι μεταγραφές προβλέπεται να είναι δυσκολότερες από ποτέ...

ΕΣΤ

Σχόλια