"Μικρά κ' Περίεργα"

Γνωμικόν ημερών

Άρχισαν οι"Καραμούζες" της όποιας Συμφωνίας, "υπογράψτε την όσο επώδυνη κι αν είναι για το καλό όλων" ποιών όλων , Επ-"αυτοί"-"ωδίνες"εμείς!

Γ.Σ.

Σχόλια