"Μικρά κ' Περίεργα"

Δανείζονται ή δεν πληρώνουν!

Άτυπο δάνειο από συγγενείς και φίλους είναι η πρώτη λύση που επιστρατεύουν σε ποσοστό 51% τα ελληνικά νοικοκυριά, όταν τα έξοδά τους ξεπερνούν τα έσοδά τους.

Αυτό προκύπτει από μελέτη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για την αποταμιευτική συμπεριφορά των νοικοκυριών σε 12 από τα 19 κράτη-μέλη της ευρωζώνης. Επίσης, σε ποσοστό 26% καταφεύγουν στην έσχατη λύση της μη πληρωμής λογαριασμών.

Τα δύο αυτά ποσοστά είναι τα υψηλότερα μεταξύ των 12 χωρών της έρευνας, αποδεικνύοντας ότι στην περίπτωση της χώρας μας το οικογενειακό και το φιλικό περιβάλλον παίζουν πολύ σημαντικότερο ρόλο ως καταφύγιο για δανεισμό σε περίπτωση ανάγκης, συγκριτικά με την υπόλοιπη ευρωζώνη, αλλά και ότι οι Έλληνες αθετούν ευκολότερα πληρωμές λογαριασμών σε σχέση με άλλους Ευρωπαίους, στην προσπάθειά τους να καλύψουν υπερβάσεις στις οικογενειακές δαπάνες. Εξηγήσιμα όλα αυτά, έτσι;

ΕΣΤ

Σχόλια