"Μικρά κ' Περίεργα"

Εισοδηματικά κριτήρια: Ο πιο λάθος τρόπος...

Τα εισοδηματικά κριτήρια είναι λάθος. Καμία κυβέρνηση δεν πρέπει να τα υπολογίζει όταν θέλει να λάβει κάποια σοβαρά μέτρα φορολογικής πολιτικής.

Και το λέμε αυτό γιατί, απλούστατα, στην Ελλάδα είναι ελάχιστοι αυτοί που δηλώνουν το πραγματικό τους εισόδημα.

Ας διασφαλίσουμε πρώτα ότι όλοι θα δηλώνουμε τα πραγματικά μας εισοδήματα και μετά ας θέτουμε εισοδηματικά κριτήρια για την όποια εγγραφή στον όποιο παιδικό σταθμό. Ή για το όποιο επίδομα ενοικίου ή θέρμανσης κ.τ.λ.

ΕΣΤ

Σχόλια