"Μικρά κ' Περίεργα"

Οι δανειακές συμβάσεις το "κλειδί"

Επειδή και αυτή τη φορά στην ατζέντα είναι όλα, από μνημόνιο μέχρι στράγγισμα, επιμήκυνση έως νέα γέφυρα μικρής συμφωνίας για ρευστότητα, να υπενθυμίσω αυτό που όλοι προσπερνούν. Η Αθήνα δεν μπορεί να δανεισθεί από τρίτους πλην ΕΕ, γιατί δε θα διαθέτει τίποτα να υποθηκεύσει σε αντάλλαγμα.

Δεν μπορεί πρακτικά να διεκδικήσει γερμανικές αποζημιώσεις ή να ζητήσει αναθεώρηση βλαπτικών συμβάσεων που δολίως υπέγραψαν πολιτικοί, γιατί ρητά απαγορεύεται ο συμψηφισμός των απαιτήσεών της με τα δάνειά της.

Οι δανειακές συμβάσεις είναι που απαγορεύουν τη μετατροπή του υπολοίπου χρέους προς ιδιώτες, που θα πρέπει να πληρωθεί ακέραιο. Και παραπέμπουν ενστάσεις εγκυρότητας στο ευρωπαϊκό δικαστήριο.

Άρα ότι και να λέμε το "κλειδί" είναι οι δανειακές συμβάσεις.

Γ.Σ.

Σχόλια