"Μικρά κ' Περίεργα"

Να μπαίνουν "χρονοδιαγράμματα" λογικά...

Κάποια στιγμή πρέπει να ανοίξουμε το φάκελο που λέγεται "χρονοδιαγράμματα" δημόσιων έργων. Ας τον ανοίξουμε τώρα, ώστε να είμαστε έτοιμοι όταν αρχίσουν να γίνονται και πάλι δημόσια έργα.

Το σκεφτήκαμε αυτό με αφορμή το έργο της Πλαστήρα και με αφορμή το έργο της Μεγάλου Αλεξάνδρου. Δεν μπορεί ο κόσμος να αντέχει τόση ταλαιπωρία όποτε γίνεται μια δουλειά. Και για τόσους μήνες, προ πάντων. Δεν μπορεί για να φτιάξουμε ένα δρόμο να πρέπει να τον κλείσουμε για 4 και για 6 μήνες, για 1 χρόνο πολύ συχνά, την ώρα που ανεγείρονται ολόκληρες πολυκατοικίες σε μικρότερους χρόνους.

"Υπάρχει αυτός ο δρόμος", να λέει ο Δήμος, για παράδειγμα. Τόσος είναι ο προϋπολογισμός και τόσο το χρονοδιάγραμμα. Αλλά χρονοδιάγραμμα λογικό, όχι η κατάσταση που έχουμε τώρα... Όποιος μπορεί να φτιάξει ένα δρόμο σε ένα - δύο μήνες, καλώς να ορίσει. Αλλιώς, ας τους αφήσουν καλύτερα άφτιαχτους, παρά να ταλαιπωρούνται χιλιάδες άνθρωποι καθημερινά επί μήνες πολλούς. Και χρόνους, να μη σας πούμε, καμιά φορά...

ΕΣΤ

Σχόλια