"Μικρά κ' Περίεργα"

Φορολογικός Παραλογισμός

Δεν είναι μόνο οι κάτοικοι εξωτερικού που εξοντώνονται φορολογικά επειδή εισέπραξαν μερικά λεπτά του ευρώ σε τόκους. Στην ίδια θέση έρχονται, σύμφωνα με την ερμηνεία των διατάξεων του νέου Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος από έμπειρους υπηρεσιακούς παράγοντες του υπουργείου Οικονομικών, και Έλληνες φορολογούμενοι.

Η επιβάρυνση προκύπτει επειδή η χρέωση τεκμαρτού εισοδήματος δεν απενεργοποιείται όταν ο φορολογούμενος εισπράττει κάποιο ποσό από τόκους ή εισόδημα ακινήτων αλλά διαθέτει παράλληλα και περιουσιακά στοιχεία στα οποία υπολογίζεται τεκμήριο διαβίωσης, όπως είναι μια κατοικία ή ένα ΙΧ αυτοκίνητο.

Ας πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Προκειμένου να μην προκύψουν παράλογες χρεώσεις φόρου εισοδήματος για όσους έχουν ελάχιστον πραγματικό εισόδημα από τόκους καταθέσεων ή ενοίκια, τα υπουργείο Οικονομικών πέρασε διάταξη στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος που προβλέπει ότι στην παραπάνω περίπτωση δεν ενεργοποιείται η αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης. Δεν προβλέφθηκε όμως να μην ενεργοποιούνται τα τεκμήρια όταν ο φορολογούμενος έχει στην κατοχή του ένα ακίνητο, ένα ΙΧ ή κάποιο άλλο περιουσιακό στοιχείο. Έτσι, για πενιχρά πραγματικά εισοδήματα προκύπτουν επιβαρύνσεις.

Μάλιστα το τεκμαρτό εισόδημα που προκύπτει φορολογείται σαν να είναι εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, δηλαδή με συντελεστή 26% και προκαταβολή φόρου 55%.

Παράδειγμα

Ένας φορολογούμενος εισέπραξε το 2014 από τόκους 1 ευρώ καθώς και 1.200 ευρώ από ενοίκια κατοικίας.  Ο ίδιος διαθέτει ένα ΙΧ και διαμένει σε ιδιόκτητη κατοικία από τα οποία προκύπτει τεκμαρτό εισόδημα ύψους 4.000 ευρώ. Επειδή ενεργοποιούνται τα τεκμήρια χρεώνεται και την ελάχιστη αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης των 3.000 ευρώ. 'Ετσι, ο φορολογούμενος:

-έχει πραγματικό εισόδημα 1 ευρώ από τόκους το οποίο έχει ήδη φορολογηθεί αυτοτελώς με 15% και κατά την εκκαθάριση της δήλωσής του δεν προκύπτει φόρος εισοδήματος.

-έχει πραγματικό εισόδημα από ενοίκια 1.200 ευρώ το οποίο φορολογείται αυτοτελώς με συντελεστή 11%, δηλαδή προκύπτει φόρος 132 ευρώ.

-έχει συνολικό τεκμαρτό εισόδημα 7.000 ευρώ (3.000 ελάχιστη δαπάνη διαβίωσης και 4.000 λόγω του ΙΧ και της κατοικίας του). Όμως επειδή έχει δηλώσει 1.201 ευρώ πραγματικό εισόδημα θα φορολογηθεί για τη διαφορά μεταξύ του τεκμαρτού και του πραγματικού εισοδήματος, δηλαδή για 5.799 ευρώ (7.000 μείον 1.201 ευρώ). Ο φόρος σε αυτήν την «πηγή» εισοδήματος θα φορολογηθεί με τον συντελεστή της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Δηλαδή με 26% και προκαταβολή φόρου 55%. Ο φόρος που αναλογεί είναι 2.337 ευρώ.

'Ετσι, ο συνολικός φόρος που θα βεβαιωθεί στον φορολογούμενο του παραπάνω παραδείγματος είναι 2.469 ευρώ για πραγματικό εισόδημα μόλις 1.201 ευρώ! Δηλαδή ο φόρος είναι διπλάσιος σε σχέση με το πραγματικό εισόδημα του φορολογούμενου. Αν αυτό δεν είναι φορολογικός παραλογισμός τότε τι άλλο μπορεί να είναι;

Γ.Σ.

Σχόλια