"Μικρά κ' Περίεργα"

Να φυλάξουν τα βιβλία ως κόρη οφθαλμού

Οι μαθητές των ΕΠΑ.Λ. πρέπει να φυλάξουν όλα τα βιβλία της ειδικότητάς τους. Και πρέπει να τα φυλάξουν αφενός μεν επειδή τα βιβλία της Β' τάξης θα τους είναι απαραίτητα και στη Γ' τάξη.

Αφετέρου δε επειδή τα βιβλία (ειδικά της Γ' τάξης) θα τους είναι απαραίτητα στην επαγγελματική τους σταδιοδρομία. Σε κάθε περίπτωση, όποιος τα πετάξει, δύσκολα θα βρει του χρόνου νέα δωρεάν.

Εδώ θα πάνε τσίμα-τσίμα τα βιβλία σ' όσους πραγματικά τα δικαιούνται, επειδή δεν έχουν ξαναπάρει...

ΕΣΤ

Σχόλια