"Μικρά κ' Περίεργα"

Κυκλοφοριακό... και στις Μοίρες

Το κυκλοφοριακό πρόβλημα στον κεντρικό δρόμο των Μοιρών χτυπά κόκκινο και μάλιστα σε ώρες αιχμής η παράνομη στάθμευση μπλοκάρει τα πάντα.

Βέβαια όλο αυτό οφείλεται σε μία μειοψηφία πολιτών που αφήνει το αυτοκινητό τους όπους τους βολεύει απλά για την δική τους εξυπηρετηση.Αυτό που προκύπτει ως συμπέρασμα είναι ότι αν δεν αλλάξουν αυτές οι νοοτροπίες κάνενα γεναιώδορο σχέδιο δεν μπορεί να επιλύση το διαχρονικό αυτό πρόβλημα στις Μοίρες.

ΜΔ

Σχόλια