"Μικρά κ' Περίεργα"

Ο πολιτισμός στο απόγειό του!

Όσο ανεβαίνει η θερμοκρασία, τόσο αυξάνεται και η αφισορύπανση στο Ηράκλειο. Πλείστες όσες "πολιτιστικές" εκδηλώσεις, που διοργανώνονται από "πολιτισμένους" ανθρώπους, ρυπαίνουν "πολιτισμένα" την πόλη, για να διαφημίσουν τον "πολιτισμό" τους. Και πού να πιάσουν οι ζέστες...

Οπότε δηλαδή θα αρχίσουν και οι "πολιτιστικές" εκδηλώσεις των Δήμων... Την έβαψε τότε το καημένο το Ηράκλειο. "Πολιτισμένα" πάντα!

ΕΣΤ

Σχόλια