"Μικρά κ' Περίεργα"

Μπλοκαρισμένη οδηγία εδώ και 7 χρόνια, λόγω κόστους

Να μη χαθεί η οδηγία για την αύξηση της άδειας μητρότητας από 14 σε 18 εβδομάδες. Να επικυρωθεί από το Συμβούλιο Υπουργών της Ευρώπης. Αυτό ζητά από την κυβέρνηση, και όχι μόνο, η Γενική Γραμματεία Ισότητας.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (έκθεση Estrela) έχει αποφασίσει ακόμη μεγαλύτερη επέκταση της άδειας μητρότητας στις 20 εβδομάδες, αλλά και την πρόβλεψη άδειας πατρότητας δύο εβδομάδων, και τα δύο με πλήρεις αποδοχές. Η έκθεση του Ευρωκοινοβουλίου, επίσης, πρότεινε μέτρα για την προστασία των γυναικών που έχουν γεννήσει πρόσφατα, ώστε, όταν επιστρέφουν στην εργασία τους, οι θέσεις τους να είναι διασφαλισμένες.

Το Συμβούλιο των Υπουργών, το οποίο πρέπει να δώσει την έγκρισή του για την υιοθέτηση αυτών των θέσεων, δεν αποδέχτηκε τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, επικαλούμενο το κόστος της εφαρμογής τους, με αποτέλεσμα η πρόταση για αναθεώρηση της οδηγίας να έχει μπλοκαριστεί εδώ και επτά χρόνια, και αυτή τη στιγμή να υπάρχει υπαρκτός φόβος να χαθεί η προβλεπόμενη χρονική προθεσμία έκδοσής της...

ΕΣΤ

Σχόλια