"Μικρά κ' Περίεργα"

Διευθυντές Εκπαίδευσης μέσω ΑΣΕΠ;

Σκληρή γλώσσα κατά της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Παιδείας χρησιμοποίησε πρόσφατα η Ένωση των Διευθυντών Εκπαίδευσης για το ζήτημα του νέου συστήματος επιλογής στελεχών Εκπαίδευσης.

Οι διευθυντές Εκπαίδευσης καταγγέλλουν ότι επιχειρείται ο κομματικός έλεγχος με μεθόδους τύπου "Σοβιέτ". Υποστηρίζουν πως η νέα διαδικασία επιλογής εισάγει τον κομματισμό στα σχολεία, ενθαρρύνει τις πελατειακές σχέσεις, πυροδοτεί τις συγκρούσεις και επιτρέπει τις κάθε είδους συναλλαγές με αυτονόητες τις συνέπειες στη λειτουργία της εκπαίδευσης...

Ενδιαφέρουσες οι απόψεις των διευθυντών Εκπαίδευσης... Ακόμα πιο ενδιαφέρον το γεγονός ότι μόλις ανακαλύπτουν τον κομματισμό στα σχολεία... Είναι επίσης ενδιαφέρουσα η πρότασή τους για την αντικατάσταση της ολιγόλεπτης συνέντευξης με γραπτό διαγωνισμό από το ΑΣΕΠ για όλα τα στελέχη της Εκπαίδευσης (και όχι με ψηφοφορία μεταξύ του Συλλόγου Διδασκόντων).

Τέλος, είναι αξιοσημείωτη η παρατήρησή τους σχετικά με το διαχωρισμό σχολικών συμβούλων και διευθυντών εκπαίδευσης κατά τη διαδικασία επιλογής. Η επιλογή των συμβούλων θα γίνει με συνέντευξη από κεντρικό συμβούλιο επιλογής, το οποίο θα συγκροτήσει ο υπουργός Παιδείας. «Ίσως για να επικρατήσει και στην περίπτωση αυτή ο κομματισμός με έναν άλλον τρόπο;», όπως διερωτώνται...

ΕΣΤ

Σχόλια