"Μικρά κ' Περίεργα"

Τυπικά προσόντα και πραγματική ζωή

Τα τυπικά προσόντα, στις διαδικασίες επιλογής, συχνά αποδεικνύονται ένα μεγάλο παραμύθι.

Συμβαίνει συχνά άτομα με γλώσσες και διδακτορικά, να μη μπορούν να διοικήσουν. Γιατί; Διότι είναι άψητα. Και διότι η αποτελεσματικότητα, δεν είναι θέμα ξερών, αποστειρωμένων γνώσεων. Χρειαζεται επίσης τριβή, πρακτικό μυαλό και επαφή με την πραγματικότητα. Την πραγματική ζωή.

Αυτό το τελευταίο, διαπιστώνουμε ότι λείπει σε πολλούς ανθρώπους γύρω μας, ειδικά σε νέα παιδιά. Που συχνά έχουν πλήστες όσες γνώσεις και περγαμηνές, αλλά είναι άψητα, επειδή τα μεγαλώνουμε σε υπερπροστατευτικό περιβάλλον, το οποίο διόλου δε μοιάζει με τον έξω κόσμο...

ΕΣΤ

Σχόλια