"Μικρά κ' Περίεργα"

Οι τομές και ...η καρατόμηση

Τελικά ορισμένοι άνθρωποι του συνδικαλιστικού χώρου έχουν την εντύπωση ότι είναι αναντικατάστατοι γιατί δεν εξηγείται το μπαιράκι που έχουν σηκώσει τελευταία.

Μάλλον έχουν την εντύπωση ότι με τις παρεμβάσεις τους κάνουν και τομές.

Μόνο φίλοι μου συνήθως μετά την τομή έρχεται και η καρατόμηση και ορισμένοι δεν μπορούν να ζήσουν μακριά από τον φακό.

ΜΔ

Σχόλια