"Μικρά κ' Περίεργα"

Ζητείται... μονοδρόμηση της οδού Καλογνώμονος

Η οδός Καλογνώμονος είναι πάροδος επί της λεωφόρου Παπανδρέου με μικρό πλάτος που δεν επιτρέπει τη διέλευση δύο οχημάτων ταυτόχρονα, δεδομένου ότι από τη μια πλευρά της οδού υπάρχουν μονίμως σταθμευμένα οχήματα.

Πρόκειται για μια κατάσταση την οποία συναντάμε συχνά σε αρκετούς δρόμους του Ηρακλείου. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, όμως, υπάρχουν αντιδράσεις. Κάτοικος της οδού Καλογνώμονος έχει ήδη απευθυνθεί στο Δήμο Ηρακλείου, ζητώντας τη μονοδρόμηση της εν λόγω οδού. Το αίτημά της βρίσκεται εν αναμονή...

Επιτροπή Κυκλοφορίας, Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και Δημοτικό Συμβούλιο αναμένουν τη γνωμοδότηση του Τμήματος Κυκλοφορίας & Συγκοινωνιών επί του αιτήματος της δημότισσας για να δουν τι θα αποφασίσουν...

ΕΣΤ

Σχόλια