"Μικρά κ' Περίεργα"

Εξετάζουν προσφορά για πινακίδες...

Το Δεκέμβριο του 2014 ιδιωτική εταιρεία κατέθεσε στο Δήμο Ηρακλείου γραπτώς μια πρόταση. Να προσφέρει δωρεάν την κατασκευή, την εγκατάσταση και τη συντήρηση πληροφοριακών πινακίδων σε ολόκληρη την πόλη. Τι κερδίζει η εταιρεία;

Μέσω των πληροφοριακών πινακίδων που θα διαχειρίζεται θα υπάρχει, εκτός από τη δυνατότητα ανάρτησης αναλυτικού πληροφοριακού χάρτη της πόλης (αξιοθέατα, δημόσια κτήρια κ.ά.), και η δυνατότητα προβολής τοπικών επιχειρήσεων.

Το θέμα πέρασε πρόσφατα από την Επιτροπή Κυκλοφορίας του Δήμου Ηρακλείου, η οποία αποφάσισε να σταλεί η πρόταση στην Οικονομική Επιτροπή, προκειμένου να αποφασίσει αν η πρόταση είναι συμφέρουσα... Γνώμη μας είναι, ωστόσο, πως, εκτός από συμφέρουσα, η πρόταση πρέπει να πληροί και άλλες προϋποθέσεις.

Οι πληροφορίες που θα δίδονται μέσα από τις πινακίδες πρέπει να... "στέκουν", να είναι σωστά μεταφρασμένες στα Αγγλικά (όχι "komeno Mpeteni") και να μην προσβάλλουν την αισθητική των ανθρώπων που θα τις αντικρίζουν...

ΕΣΤ

Σχόλια