"Μικρά κ' Περίεργα"

Θέλουν άδειες άνεϋ αποδοχών

Επαναφέρουν οι συνδικαλιστικοί εκπρόσωποι των εκπαιδευτικών το αίτημα για δικαίωμα μεγαλύτερης άδειας, άνευ αποδοχών.

Σύμφωνα με το νόμο, οι δημόσιοι υπάλληλοι δικαιούνται 5 χρόνια άδειας άνευ αποδοχών, αλλά για κάποιο λόγο οι εκπαιδευτικοί εξαιρούνται και δικαιούνται μόνο 3 χρόνια. Αυτό θέλουν να αλλάξει...

Φυσικά το πιο... πάγιο απ' όλα τ' άλλα πάγια αιτήματα των εκπαιδευτικών είναι το νέο μισθολόγιο στο Δημόσιο, το οποίο θα άρει τις εις βάρος τους αδικίες... Το πρώτο μάς φαίνεται πιο εύκολο να ικανοποιηθεί...

ΕΣΤ

Σχόλια