"Μικρά κ' Περίεργα"

Τα όνειρα των Ευρωπαϊων αξιωματούχων

«Ευρωπαίοι αξιωματούχοι βλέπουν ρήξη Τσίπρα με τον Λαφαζάνη και αποχώρηση των ΑΝ.ΕΛ.», σύμφωνα με τους Finacial Times.

«Τα 'χει η γρα στο λογισμό της, τα θωρεί και στ' όνειρό τση», σύμφωνα με τη λαϊκή ρήση...

ΕΣΤ

Σχόλια