"Μικρά κ' Περίεργα"

Σταθεύουν στα πεζοδρόμια...

Πάνω στα πεζοδρόμια παρκάρουν συστηματικά όσοι επιθυμούν να σταθεύσουν στη Λεωφόρο Θερίσου.

Δε μιλάμε μόνο για μηχανάκια, αλλά και για αυτοκίνητα, τα οποία συχνά δυσχαιρένουν την πρόσβαση στα καταστήματα που παλεύουν να επιβιώσουν.

Ταυτόχρονα, δημιουργούν εμπόδια και στην κίνηση των πεζών, που όχι σπάνια, χρειάζεται να κατέβουν από το πεζοδρόμιο στο δρόμο για να συνεχίσουν την πορεία τους...

ΕΣΤ

Σχόλια