"Μικρά κ' Περίεργα"

Ένα μεγάλο μπράβο στους νέους αγρότες της Ιεράπετρας

Όλο και περισσότεροι είναι οι νέοι που αφήνουν τα αστικά κέντρα και επιστρέφουν στην ελληνική ύπαιθρο για να εκμεταλλευτούν τις αγροτικές περιούσιες της οικογένειάς μιας και έχουμε πει ότι ο πρωτογενής τομέας θα μπορούσε να αποτελέσει τη βάση για έξοδο από την κρίση και βέβαια μείωση των ποσοστών της ανεργίας.

Αξίζει πάντως να αναφέρουμε ότι η πολιτεία δεν παρέχει καμία απολύτως βοήθεια στου νέους αγρότες και κτηνοτρόφους γεγονός που αποθαρρύνει πολλά παιδιά να ασχοληθούν με αυτούς τους τομείς.

Πάντως, στην Ιεράπετρα αξίζει ένα μεγάλο μπράβο σε νέους αγρότες που έχουν δημιουργήσει πρότυπες εναλλακτικές καλλιέργειες αντιστεκόμενοι στην κρίση της εποχής.

Μ.Δ.

Σχόλια