"Μικρά κ' Περίεργα"

Τα σκουπίδια που πετάμε για κάποιους είναι πολύτιμα

Στην Ελλάδα του 2015 αυτές οι εικόνες είναι καθημερινές. Άνθρωποι που απλά αναζητούν λίγη τροφή ή λίγο ύφασμα για να σκεπαστούν.

Έχοντας βλέμμα σκεφτικό, πολλές φορές θλιμμένο, κουρασμένο και γεμάτο λαχτάρα γι' αυτό που ίσως βρουν. Για το θησαυρό τους. Τα σκουπίδια που πετάμε στον κάδο των αχρήστων για κάποιους είναι πολύτιμα.

Φ.Μ.

Σχόλια