"Μικρά κ' Περίεργα"

Πρωτοφανές "άδειασμα" διευθυντών σχολείων

Μια αξιοσημείωτη απόφαση έλαβε το υπουργείο Παιδείας, το οποίο καθορίζει γραπτώς τη διαδικασία έκδοσης άδειας εισόδου των εκπροσώπων των Μέσων Μαζικών Ενημέρωσης στα σχολεία της χώρας.

Σύμφωνα με τη διαδικασία αυτή, ο εκπρόσωπος του ΜΜΕ πρέπει να υποβάλει αίτηση στις Διευθύνσεις Σπουδών του υπουργείου Παιδείας και το υπουργείο θα χορηγεί ή όχι τη σχετική άδεια, εξετάζοντας διάφορους παράγοντες.

Δηλαδή αν θέλει η "Ν.Κρήτη" να παρουσιάσει τη δουλειά των μαθητών ενός σχολείου, π.χ., πρέπει να πάρει άδεια από τον ίδιο τον υπουργό; Δηλαδή μετά ο διευθυντής του σχολείου τι θα κάνει; Θα συμπληρώνει μόνο κουτάκια στο my school;

ΕΣΤ

Σχόλια