"Μικρά κ' Περίεργα"

Το μεταπτυχιακό "είναι αναγκαστικό"...

Πολλές ελληνικές οικογένειες συνεχίζουν να "ματώνουν" ακόμα και μετά την αποφοίτηση των τέκνων τους από το πανεπιστήμιο, επειδή πλέον το "μεταπτυχιακό είναι αναγκαστικό".

Έτσι που πήγε το πράγμα, ένα πρώτο πτυχίο οι περισσότεροι το έχουν, οπότε για να αυξηθούν οι πιθανότητες επιβίωσης στην ελληνική αγορά εργασίας χρειαζόμαστε και μεταπτυχιακό. Παρ' όλα αυτά, φως πουθενά...

Το μεταπτυχιακό "είναι αναγκαστικό", αλλά από δουλειά, τίποτα! Ή μάλλον, από αμοιβόμενη δουλειά, τίποτα...

ΕΣΤ

Σχόλια