"Μικρά κ' Περίεργα"

Επτά χρόνια ιδιαίτερα αγγλικών, αλλά πτυχίο γιοκ

Κερδίζουν έδαφος τα ιδιαίτερα έναντι των φροντιστηρίων, όμως, το ρίσκο είναι υψηλό. Υπάρχουν μαθητές, των οποίων οι γονείς πληρώνουν για ιδιαίτερα μαθήματα, που γίνονται, όμως, από πρόσωπα χωρίς εμπειρία, επαρκείς γνώσεις, τεχνογνωσία, αλλά και πιστοποίηση των προσόντων τους.

Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι υπάρχουν παιδιά στο Ηράκλειο που κάνουν ιδιαίτερα μαθήματα αγγλικών από τη γ' δημοτικού ως τη γ' γυμνασίου και δεν έχουν κατορθώσει να πάρουν ούτε ένα πτυχίο που να πιστοποιεί τις γνώσεις τους. Άλλες φορές επειδή δίνουν και αποτυγχάνουν και άλλες φορές επειδή ο ιδιαιτερατζής δεν κρίνει ότι είναι... σκόπιμο να δώσουν! Και πληρώνει ο καημένος ο γονέας που δεν ξέρει, νομίζοντας ότι το παιδί του μαθαίνει...

ΕΣΤ

Σχόλια