"Μικρά κ' Περίεργα"

Παλιά και σήμερα...

Παλιά τα παιδιά δεν είχαν ποδήλατα... Σήμερα έχουν, αλλά δεν έχουν χώρο για να τα χαρούν. Παλιά οι άνθρωποι δεν είχαν τόσες ανέσεις.

Σήμερα έχουν, αλλά δεν έχουν χρόνο για να τις απολαύσουν. Τελικά, δεν μπορεί κανείς να τα έχει όλα.

Ας αποφασίσουμε τι ζωή θέλουμε να ζήσουμε...

ΕΣΤ

Σχόλια