"Μικρά κ' Περίεργα"

Φιλόπτωχο είναι η ΕΡΤ;

Και γιατί δηλαδή η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.να μην "επιδιώκει την απόκτηση κέρδους";

Τότε δεν είναι Α.Ε. αλλά το φιλόπτωχο της ενορίας... Ας ελπίσουμε να μην αναλάβει ο Υπουργός Επικρατείας (που ουσιαστικά διορίζει τον Πρόεδρο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και την πλειοψηφία του Διοικητικού Συμβουλίου) να ελεήσει τίποτα... φτωχούς!

ΕΣΤ

Σχόλια