"Μικρά κ' Περίεργα"

Μάλλον ορισμένοι θέλουν μαθήματα σεβασμού

Ξεκίνησε η τουριστική περίοδος και είναι τουλάχιστον ντροπή να συναντάς ξένο επισκέπτη σε διάβαση πεζού και να κορνάρεις.

Δεν μπόρεσα ποτέ να καταλάβω αυτή τη λογική σε ένα τόπο που μάλιστα ζει από τον τουρισμό.

Μάλλον ορισμένοι θέλουν όχι μόνο μαθήματα οδηγικής συμπεριφοράς αλλά και σεβασμού που μάλλον για κάποιους κυρίους είναι λέξη άγνωστη.

ΜΔ

(Φωτογραφία αρχείου)

Σχόλια