"Μικρά κ' Περίεργα"

Σχολούν πριν την ώρα τους οι μαθητές...

Κοντεύουμε να κλείσουν τα σχολεία για Πάσχα και όμως ακόμα δεν έχει ομαλοποιηθεί η λειτουργία 77 σχολείων, μαθητές των οποίων σχολούν πολλές φορές από τις 12:25 το μεσημέρι, λες και πηγαίνουν ακόμα νηπιαγωγείο! Γιατί αυτό; Απλό. Λόγω ελλείψεων στο προσωπικό!

Σε μια χώρα που μπορούν να αυξήθουν οι μισθοί των καλοπληρωμένων υπαλλήλων της ΔΕΗ, δε μπορούν να προσληφθούν εκπαιδευτικοί, ώστε να μη σχολάνε πριν την ώρα τους, τα παιδιά των εργαζόμενων γονέων, ανατρέποντας τον οικογενειακό τους προγραμματισμό. Δε φτάνει όλα τ' άλλα που έχουν στο κεφάλι τους οι άνθρωποι...

Άστε και το άλλο... Ξέρετε ποιοι εκπαιδευτικοί, δεν έχουν προσληφθεί για την Κρήτη; Αυτοί που διδάσκουν ξένες γλώσσες. Δεν είναι αυτό σε επίπεδο συμβολισμού, τραγικό; Να συνεισφέρει η Κρήτη τόσα πολλά λόγω τουρισμού στην ελληνική οικονομία, και η πολιτεία να της το ανταποδίδει με αυτό τον τρόπο. Αυτό θα πεί... ανταποδοτικότητα!

ΕΣΤ

Σχόλια