"Μικρά κ' Περίεργα"

Τρεις αποφασίζουν για τους εισακτέους

Στο προσκήνιο ήρθε πάλι το θέμα των εισακτέων στα πανεπιστήμια. Αποφασίστηκε ότι για το συνολικό αριθμό των εισακτέων σε κάθε τμήμα (ανεξαρτήτως του τρόπου εισαγωγής τους) θα μετράει η γνώμη τριών μερών: των ΑΕΙ, της ΑΔΙΠ και του υπουργείου.

Μέχρι σήμερα πάντως ανακύπτουν διαφωνίες μεταξύ των δύο μερών: Του υπουργείου και των ΑΕΙ, που άλλους αριθμούς εισακτέων προτείνουν, επείδη τόσους κρίνουν πως μπορούν να εκπαιδευσουν αξιοπρεπώς, και άλλους αριθμούς εισακτέων αναγκάζονται να δεχτούν...

Αξίζει να σημειωθεί πάντως, ότι πλέον, οι εισαγόμενοι με οποιονδήποτε άλλον τρόπο πλην των πανελληνίων εξετάσεων σε κάθε Τμήμα δεν πρέπει να ξεπερνούν το 15% του αριθμού των συνολικώς εισαγομένων.

ΕΣΤ

Σχόλια