"Μικρά κ' Περίεργα"

Για την επιδότηση ανεργίας...

Ο Γιώργος Ματαλλιωτάκης επιμένει στο θέμα της ανεργίας. Έκανε μια πρόταση για τη σύσταση ομάδας αντιμετώπισής της, η οποία δε γνωρίζουμε αν θα έχει κάποια τύχη. Σημαντική, ωστόσο, είναι η παρατήρηση του "γαλάζιου" πολιτευτή σχετικά με το αν έχουμε την πολυτέλεια να πληρώνουμε επιδόματα σε 1,5 εκατομμύριο άνεργους στη χώρα μας και σε 40 εκατομμύρια σε όλη την Ευρώπη. Ο ίδιος πιστεύει ότι θα ήταν καλύτερα να έχουμε συγκεκριμένο πρόγραμμα για να επιστρέψουν οι άνθρωποι αυτοί στην εργασία τους ή για να βρουν μια νέα εργασία.

Σ' αυτά ερχόμαστε να προσθέσουμε την πρόταση περί χρησιμοποίησης των επιδοτούμενων ανέργων από την Πολιτεία για την κάλυψη του κενού που αφήνουν πίσω τους μόνιμοι εργαζόμενοι του Δημοσίου, όταν λείπουν σε άδεια. Γιατί να υπολειτουργούν υπηρεσίες, π.χ. όταν δυο-τρεις υπάλληλοι διανύουν άδεια εγκυμοσύνης και δεν υπάρχει δυνατότητα πρόσληψης προσωπικού; Μπορούν 2-3 επιδοτούμενοι άνεργοι να τους καλύψουν, μέχρι να έρθει η ώρα της επανόδου τους.

Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνονται ταυτόχρονα πολλαπλά οφέλη: α) Οι άνεργοι νιώθουν χρήσιμοι και προσφέρουν στην κοινωνία, β) ο πολίτης δεν ταλαιπωρείται στις δημόσιες υπηρεσίες εξαιτίας της έλλειψης προσωπικού και γ) καταπολεμάται σε κάποιο βαθμό η "μαύρη" εργασία, αφού είναι διαπιστωμένο ότι μερίδα των επιδοτούμενων ανέργων παρέχει "μαύρη" εργασία κατά τη διάρκεια της επιδότησης.

ΕΣΤ

Σχόλια