"Μικρά κ' Περίεργα"

Κατά του συμπαραστάτη...

Κατά του θεσμού του Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης τάσσεται ο περιφερειακός σύμβουλος της "Ανυπότακτης Κρήτης" Γιάννης Κυριακάκης.

Η άποψή του είναι αρνητική, καθώς ο ίδιος και η παράταξή του θεωρούν ότι «αποτελεί μια επιπλέον γραφειοκρατική Αρχή που ενισχύει την τάση αφαίρεσης αρμοδιοτήτων από αιρετά όργανα προς όφελος των διορισμένων». Εξάλλου, «αποτελεί οξύμωρο σχήμα να διορίζει το Περιφερειακό Συμβούλιο "Συμπαραστάτη" κι αυτός θα ελέγχει αυτόν που τον διόρισε».

Η αλήθεια είναι πως είναι κομματάκι... οξύμωρο. Επιπλέον, είναι οξύμωρο στις μέρες μας να διατίθενται μισθοί ίσοι με αυτούς του προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου, για μια θέση αμφισβητούμενης αποτελεσματικότητας.

ΕΣΤ

Σχόλια