"Μικρά κ' Περίεργα"

Η εκμετάλλευση του Μαρίνα

Το γνωστό καφέ του λιμανιού, τόπος για εκατοντάδες Ηρακλειώτες από αμνημονεύτων χρόνων, με την καταπληκτική θέα, πολλά χρόνια τώρα τυγχάνει εκμετάλλευσης από την αρμόδια Δημοτική Επιχείρηση (ΔΕΠΤΑΗ). 

Μάλιστα επί της ουσίας, δίνεται στην δημοτική επιχείρηση άνευ διαγωνισμού, αλλά με απευθείας ανάθεση (αν είναι δόκιμος ο όρος εδώ...) και απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Στο παρελθόν πολλές φορές έχει απασχολήσει τη δημόσια συζήτηση το μοντέλο αξιοποίησης και εκμετάλλευσης της επιχείρησης η οποία αποτελεί ίσως το προνομιακότερο - από άποψη θέσης - καφέ της πόλης.

Δεν είναι λίγοι εκείνοι που πιστεύουν ότι το Μαρίνα θα τύγχανε καλύτερης (και αποδοτικότερης για το Δήμο Ηρακλείου) εκμετάλλευσης, αν γινόταν ανοιχτός διαγωνισμός με δικαίωμα κατάθεσης προσφορών και από ιδιώτες που θα ήθελαν να πλειοδοτήσουν, συμβάλλοντας στο πλαίσιο ενός καλός εννοούμενου ανταγωνισμού.

Λένε μάλιστα ότι με τον τρόπο αυτό ο Δήμος θα μπορούσε να αυξήσει τα έσοδά του, αλλά και οι Ηρακλειώτες θα απολάμβαναν καλύτερων υπηρεσιών

Είναι μια άποψη που αν μη τι άλλο αξίζει να ειπωθεί. 

Γ.Ψ.

Σχόλια