"Μικρά κ' Περίεργα"

"Πρότυπα Πειραματικά": Όροι αλληλοαναιρούμενοι

Επειδή όλη η συζήτηση για την αριστεία γίνεται με αφορμή τα "πρότυπα πειραματικά", που τελικά δε θα καταργήσει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, σημειώνουμε πως οι όροι «πειραματικό» και «πρότυπο», είναι στην πραγματικότητα αλληλοαναιρούμενοι.

Τα πειραματικά σχολεία είχαν ιδρυθεί κάποτε με στόχο την σε αυτά πειραματική εφαρμογή προγραμμάτων, μεθόδων, βιβλίων, εκπαιδευτικού υλικού κ.λπ. Αν τα αποτελέσματα ήταν θετικά, τότε θα γενικευόταν και στα υπόλοιπα σχολεία. Στα πρότυπα σχολεία, όμως, δεν είναι δυνατό να δοκιμάζονται νέες μέθοδοι, αφού αυτό προϋποθέτει ένα μαθητικό δυναμικό που δε θα απέχει πολύ από το από αυτό που συναντάμε σε ένα μέσο σχολείο.

ΕΣΤ

Σχόλια