"Μικρά κ' Περίεργα"

Το προφίλ του επίορκου στο δημόσιο

Είναι αντιδημοκρατικό, εξωφρενικό και σαφώς παράνομο. Όμως, συμβαίνει εδώ και χρόνια στην Ελλάδα, υπό την ανοχή κομματαρχών, πολιτικών προσώπων και συνδικαλιστών. Υπάλληλοι που διώκονται πειθαρχικά έχουν την τύχη να βρίσκεται η δίωξή τους σε εκκρεμότητα έως ότου συνταξιοδοτηθούν. Είναι χαρακτηριστικό ότι υπάλληλος του Δήμου Καρδίτσας, στον οποίο είχε ασκηθεί ποινική δίωξη για παράβαση καθήκοντος και ψευδορκία, συνταξιοδοτήθηκε το Μάιο του 2011.

Αν και από τριμήνου ο Δήμος στον οποίο υπηρετούσε γνώριζε την άσκηση ποινικής δίωξης, δεν είχε ξεκινήσει πειθαρχική δίωξη. Αντίστοιχη είναι και η περίπτωση υπαλλήλου του Δήμου Κερκίνης, στον οποίο είχε ασκηθεί ποινική δίωξη για πλαστογραφία και υπεξαίρεση στην υπηρεσία και ο οποίος συνταξιοδοτήθηκε στις 21 Σεπτεμβρίου 2010.

Ο γενικός επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης Λέανδρος Ρακιντζής είχε ενημερώσει από το 2009 σχετικά το δήμαρχο. «Είναι σύνηθες οι προϊστάμενοι, ειδικά σε μικρά μέρη, να μην προχωρούν την πειθαρχική διαδικασία έως ότου ο υπάλληλος βγει στη σύνταξη έτσι ώστε να μην υπάρχει το στίγμα της παύσης από την υπηρεσία», είχε πει ο κ. Ρακιντζής...

Σε κάθε περίπτωση, η όλη διαδικασία δεν έχει σχέση με την καταβολή της σύνταξης που γίνεται κανονικά, ακόμα και αν αποφασιστεί οριστική παύση, εφόσον έχουν συμπληρωθεί τα συντάξιμα χρόνια. Σκιαγραφώντας το προφίλ του επίορκου, ο γενικός επιθεωρητής αναφέρει πως βάσει στατιστικών στοιχείων, οι υπάλληλοι που συνήθως διαπράττουν αδικήματα στην υπηρεσία είναι άτομα που έχουν ανώτερο βαθμό, πανεπιστημιακή μόρφωση και τουλάχιστον 25 χρόνια και άρα είναι κοντά στη συνταξιοδότηση.

Συχνά ο πολιτικός προϊστάμενος, π.χ. ο δήμαρχος, ακόμα και αν υπάρχει πειθαρχική απόφαση, καθυστερεί να την κοινοποιήσει έως ότου ο υπάλληλος βγει στη σύνταξη. Ωστόσο, και η νομοθεσία δίνει πλέον τη δυνατότητα να μην ασκηθεί πειθαρχική δίωξη - ανεξάρτητα από τη βαρύτητα του αδικήματος - παρά μόνον εφόσον υπάρξει καταδικαστική απόφαση από ποινικό δικαστήριο.

ΕΣΤ

Σχόλια