"Μικρά κ' Περίεργα"

Μία (καταργημένη) τράπεζα, αντί 1.000 αναπληρωτών

Μερικές φορές, η εφευρετικότητα των ανθρώπων, όταν θέλουν να μοιράσουν χρήμα, μας εκπλήσει. Ξέρετε πόσα χρήματα δαπανήθηκαν για την περίφημη τράπεζα θεμάτων, που καταργεί τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ;

Μόλις 1.570.000 ευρώ. Τα οποία, προφανώς εισέπραξαν άνθρωποι, που ήδη είχαν δουλειές. Ενώ με τα χρήματα αυτά θα μπορούσαν να είχαν προσληφθεί χίλιοι αναπληρωτές και να είχε καλυφθεί ένα μέρος των κενών, που ακόμα και σήμερα υπάρχουν στα σχολεία...

ΕΣΤ

Σχόλια