"Μικρά κ' Περίεργα"

Τότε... ας γίνει δημοψήφισμα

Είναι αλήθεια πως ο Έλληνας νιώθει τελευταία καλύτερα, πιο αξιοπρεπής. Είναι επίσης, αλήθεια, όμως, ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να βρίσκεται σε δύσκολη θέση. Τι θα γίνει στην περίπτωση που οι διαπραγματεύσεις με τους δανειστές προσκρούσουν σε αδιαλλαξία εκ μέρους τους;

Τότε θα πρέπει να πάρει το λόγο ο λαός. Να γίνει ένα δημοψήφισμα (με την ερώτηση διατυπωμένη, όπως κρίνει η Ελλάδα και όχι όπως θέλουν οι εταίροι), αφού έχει προηγηθεί υπεύθυνη ενημέρωση του κόσμου για τα υπερ και τα κατά.

Με την άποψη αυτή, που ολοένα και περισσότεροι πολίτες συμφωνούν, συντάχθηκε και ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Λαπαβίτσας. Το σύνταγμα πρέπει να πούμε ότι προβλέπει τη διενέργεια δημοψηφίσματος για σοβαρά εθνικά θέματα. Ωστόσο, η πρόβλεψη αυτή ουδέποτε έχει χρησιμοποιηθεί, καθώς, οι περισσότεροι "εκλεγμένοι" φρονούν ότι γνωρίζουν πιο είναι το συμφέρον του λαού, καλύτερα από τον ίδιο...

ΕΣΤ

Σχόλια