"Μικρά κ' Περίεργα"

Πρόβλημα η έλλειψη σήμανσης

Κάτι πρέπει να γίνει στο Κομμένο Μπεντένι. Έχουν διαμορφωθεί δύο κυκλικοί κόμβοι κατά τη διάρκεια ανάπλασης της περιοχής, όμως σήμανση, όπως πρέπει, δεν έχει μπει.

Το αποτέλεσμα είναι οι οδηγοί να μπλοκάρουν και να αλληλομουτζώνονται καθημερινά. Φυσικά, όπου δεν υπάρχει σήμανση, ισχύει ο πάγιος κανόνας οδικής κυκλοφορίας, πως έχει προτεραιότητα αυτός που έρχεται από δεξιά.

Δύσκολο, όμως, να το εξηγήσει αυτό κανείς σε οδηγούς που και κοτζάμ στοπ μέχρι εκεί πάνω να δουν, με τίποτα δε σταματούν!

ΕΣΤ

Σχόλια