"Μικρά κ' Περίεργα"

Τρεις αντί ενός

Το "τιμόνι" του υπουργείου Παιδείας ή με τη νέα του μορφή υπερυπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων έχουν αναλάβει τρεις πανεπιστημιακοί καθηγητές: Ο καθηγητής του Μετσόβιου Αριστείδης Μπαλτάς ως υπουργός.

Ο αναπληρωτής καθηγητής του Αριστοτέλειου Τάσος Κουράκης ως αναπληρωτής υπουργός Παιδείας και ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Κρήτης Κωνσταντίνος Φωτάκης ως αναπληρωτής υπουργός Έρευνας και καινοτομίας.

Η ευχή μας είναι μια: Οι τρεις πανεπιστημιακοί να τα πάνε καλύτερα από τον ένα. Γιατί και στο παρελθόν κάποτε είχε τοποθετηθεί ως υπουργός ένας εξαιρετικός ακαδημαϊκός και γλωσσολόγος. Ο οποίος, όμως, ως υπουργός δεν τα πήγε και τόσο καλά...

ΕΣΤ

Σχόλια