"Μικρά κ' Περίεργα"

Δεν παίζουμε με τις καταθέσεις

Η πολιτική είναι χώρος όπου η ανηθικότητα ανθεί. Όμως, όλα έχουν και ένα όριο. Όποιος πιάνει στο στόμα του τις καταθέσεις των πολιτών, πρέπει να ξέρει τι λέει. Πρέπει να έχει στοιχεία. Κάτι χειροπιαστό. Δεν μπορεί να λέει ότι θέλει. Δε μπορεί να παίζει με την αγωνία του κόσμου. Ούτε με τα θαφτικά της γιαγιάς, ούτε με το κομπόδεμα για το γάμο της κοπελιάς, ούτε με τις οικονομίες για εγχείρηση της θειάς. Είναι ανήθικο. Τέλος.

ΕΣΤ

Σχόλια