"Μικρά κ' Περίεργα"

Στο χωράφι του παππού

Σήμερα που ήταν να γίνει η δίκη των  74 αγροτών για την "παρακώλυση συγκοινωνιών", απέκτησα μια απορία:

Βλέπω διάφορους υποψήφιους να τρέχουν στις διάφορες υπηρεσίες, κυρίως σε αστυνομικές,  με σκοπό να εξασφαλίσουν κανένα ψηφαλάκι παραπάνω… Όλοι αυτοί δεν παρακωλύουν την ομαλή λειτουργία  δημόσιας υπηρεσίας; Πρόκειται  να δικαστούν ποτέ σχετικά ή .. στο χωράφι του παππού τους σπέρνουν όπου βρουν και ότι θέλουν;

ΜΚ

Σχόλια