"Μικρά κ' Περίεργα"

Ολοι μόνοι κι ο καθένας πάνω του

Τα πολλά - πολλά τα έχουν αφήσει κατά μέρος οι υποψήφιοι βουλευτές στα Χανιά ωστόσο περιέρχονται από χωρίον προς χωρίον.

Όχι σαν ψηφοδέλτιο αλλά κατά μόνας … αφού η μάχη του σταυρού είναι μεγάλη και δεν αφήνει περιθώρια για... συντροφικότητες.

Α.Ν.

Σχόλια