"Μικρά κ' Περίεργα"

Θα τρίβουν τα μάτια τους

Τελικά αυτές οι εκλογές έχουν μεγάλο ενδιαφέρον όσον αφόρα και τα πρόσωπα που θα μπορούσαν να είναι οι νέοι εκπρόσωποι της Κρήτης στο ελληνικό κοινοβούλιο.

Μάλιστα κάπποιοι δουλεύουν πόλυ συντονισμένα και ίσως αποτελεσματικά μιας και σχεδόν κάθε βράδυ ακόμα και τώρα στην κακοκαιρία όργωναν την περιφέρεια.Βέβαια είναι και κάποιοι που θεωρούν ότι η θέση τους είναι δεδομένη στα έδρανα της βουλής.

Κύριοι στην πολιτική τίποτα δεν είναι δεδόμενο μίας και οι εκπλήξεις θα κάνουν πολλούς να τρίβουν τα μάτια τους από τα πρόσωπα που θα εκλεγούν.Και αυτό αφόρα το σύνολο των παρατάξεων στην Κρήτη.

Σχόλια