"Μικρά κ' Περίεργα"

Σχολεία κλειστά, λόγω... εκλογών

Ακόμα δεν έχει εκδοθεί η σχετική εγκύκλιος, αλλά ως είθισται τα δημόσια σχολεία της χώρας αναμένεται να παραμείνουν κλειστά την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου, καθώς και τη Δευτέρα 26 Ιανουαρίου, λόγω εκλογών.

Το πρόβλημα είναι ότι παραμένουν κλειστά, όλα ανεξαιρέτως τα σχολεία: Τόσο αυτά που λειτουργούν ως εκλογικά κέντρα, όσο και εκείνα που δεν έχουν ουδεμία απολύτως σχέση με την εκλογική διαδικασία. Π.χ. ακόμα και τα νηπιαγωγεία, δημιουργώντας (άνευ λόγου και αίτιας) επί διημέρου σοβαρό πρόβλημα στους εργαζόμενους γονείς που δεν έχουν που να αφήσουν τα παιδιά τους για να πάνε στη δουλειά τους.

Ελλάδα: Η χώρα στην οποία κάποιοι πληρώνονται για να κάθονται και κάποιοι δουλεύουν διπλά, παίρνοντας στα γραφεία τους τα παιδιά...

Σχόλια