"Μικρά κ' Περίεργα"

Αχου καλέ, πιάσανε τον Ξηρό...

Οχι τίποτε άλλο, αλλά τα λέγαμε όταν την είχε "κοπανήσει" ο Ξηρός, ότι θα τον πιάσουν όταν... κοντοσιμώνουν οι εκλογές.

Δεν διεκδικούμε δάφνες προφητών, απλώς η περίπτωση ήταν... τι κάνει νιάου-νιάου στα κεραμίδια.

Και είναι αρκετά προφανές το ακροατήριο στο οποίο απευθύνονται με την σύλληψη Ξηρού οι κυβερνώντες. Οι οπαδοί του "ησυχία, τάξις και ασφάλεια".

Και τελικά εκεί θα παιχτεί όλο το παιχνίδι: ποιοι θέλουν "ησυχία, τάξη και ασφάλεια" και ποιοι "ελπίδα".

Κάντε εσείς την πρόβλεψη τι θα επικρατήσει...

Γ.Ψ.

Σχόλια